Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PARTNERSHIP OF W.A.T.T. - MESOGEOS - EPEM FOR AL MINYA LANDFILL PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800532657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127938301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECORESET A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997669530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999307286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 821001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 29626366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση