Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BONATTI - J & P AVAX SRL ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997103245
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139121701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095330000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 50700544000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΓΙΟΥΝΙ ΜΑΣΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998470393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7657801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2007
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998697366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7498601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση