Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENIAN RENOVATION PROJECTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801745279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162560501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHACON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801106814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149253701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P&C DEVELOPMENT S.A - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997127833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144656501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997737499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140683901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997737487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140685801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800611102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132081001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARINE CONTRACTORS & CONSULTANΤS (MCC) LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997180171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130763301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NIKH GROUP IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800555382
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129134001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση