Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801451996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157149001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHACON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801106814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149253701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998990896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6932101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΥΦΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800713665
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137943301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANERGY THIN FILM POWER GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800575276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997519299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Χ. ΝΑΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997875189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9689601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998255970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124272601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση