Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052631422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5209101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEREZA BREGU TOY POL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121118184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146581601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800495079
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125605501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997751250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123021001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059618470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5556601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038183690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5126001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095358671
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5038101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036911942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8104301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση