Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801729255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η.ΜΥDERIZI & ΥΙΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998655770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8487701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARDEX Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999337010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5528801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΤΣΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076463404
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4840901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129614162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 087322602000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση