Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HOMESTLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801688428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSPET ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801104323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149192301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΟΥΡΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115904965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144450001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOTAGONLED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800895929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117425140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136958501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΟΥΜΠΕΡΤΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141651479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132282309000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA PARTS ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800499005
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125787001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998535746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124974401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035067046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2144301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση