Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVIATION PROCUREMENT SYSTEMS LLC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996587391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168817601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VERMEER ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801652167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160860501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800798700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΗ ΒΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079817622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147119601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤΕΜΚΟΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141951301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051702231
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119324101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MCK SPARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998806643
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6929301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035290625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6430201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση