12 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

SP MOTORS A.E.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 801189314
Gemi Number 151378901000 ↗
Foundation Date 11-07-2019
  • ACTIVE 

ANASTASIOU SINGLE MEMBER P.C


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801060230
Gemi Number 148128301000 ↗
Foundation Date 09-11-2018
  • ACTIVE 

ANTONIOS NIKOLAOS KIOURANIS


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 115904965
Gemi Number 144450001000 ↗
Foundation Date 17-11-2017
  • ACTIVE 

ATP MOTORS IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIRIA


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800845809
Gemi Number 142822401000 ↗
Foundation Date 08-06-2017
  • UNDER LIQUIDATION 

ARIAN VJERO TOY SEVO


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 059981873
Gemi Number 138171701000 ↗
Foundation Date 02-03-2016
  • ACTIVE 

PARTCODE EMPORIA LIPANTIKON KAI ANTALLAKTIKON E.E.


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 800631819
Gemi Number 133096801000 ↗
Foundation Date 20-01-2015
  • ACTIVE 

AGAPITOS DAPOLAS TOU GEORGIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 140346870
Gemi Number 128602101000 ↗
Foundation Date 13-01-2014
  • ACTIVE 

CHRISTOS MATOULAS TOU KONSTANTINOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 146279680
Gemi Number 119006501000 ↗
Foundation Date 15-12-2011
  • ACTIVE 

STYLIANOS SELLINAS TOU IOANNI


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 135377525
Gemi Number 115710501000 ↗
Foundation Date 20-04-2011
  • ACTIVE 

IOANNIS KONDYLIS TOU KON/NOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 117177986
Gemi Number 4867801000 ↗
Foundation Date 28-08-2002
  • ACTIVE 

Login