Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SFAKIANAKIS E-MOTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802346520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174742901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΒΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801993590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167777301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101174025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153277101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139284902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149605701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GO ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800604092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131742401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998927791
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7393601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998911210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6602701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038568516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5218401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

bparts.gr Ομόρρυθμη Εταιρία


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084182250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2299901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση