Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SFAKIANAKIS E-MOTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802346520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174742901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΒΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127576225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165205701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.I.PARTS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801083010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148674001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037772173
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9464701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094394592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1200901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094328110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1039601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094077170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση