Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GUARD ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801791014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163385601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

S CITY TECHNOLOGIES GREECE I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800833349
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142456501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRGENESIS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800591565
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131134701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074678850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117857601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024172719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8661201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064401066
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8528601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118372034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7215201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VENDOR Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998960923
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7182801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση