Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GUARD ONE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801791014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163385601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2022
  • ACTIVE 

SafetyTechHellas P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ACTIVE 

S CITY TECHNOLOGIES GREECE P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800833349
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142456501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2017
  • ACTIVE 

GRGENESIS FACILITIES PRIVATE COMPANY PROVIDING SECURITY SERVICES SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800591565
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131134701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2014
  • ACTIVE 

YPAPANTI ROMPOTI TOU GEORGIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 074678850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117857601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2011
  • ACTIVE 

DIMITRIOS GAZEPIS TOU EMMANOUIL


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 024172719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8661201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2009
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS RIGOS TOU MARKOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 064401066
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8528601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2008
  • ACTIVE 

ROSSIS MONOPROSOPI MELETITIKI KATASKEUASTIKI TECHNIKI EMPORIKI ETAIREIA PERIORISMENIS EUTHYNIS


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 998626620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7506101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2007
  • ACTIVE 

PANAGIOTIS KLIMIS TOU CHARALAMPOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 118372034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7215201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2006
  • ACTIVE 

Σύνδεση