Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THETUNERS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801411022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156241001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΝΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044639862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΣΤΕΛΛΑ ΖΕΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156208509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149903001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801060230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148128301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ CAR PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800919121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144882601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOTAGONLED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800895929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARIAN VJERO TOY SEVO


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059981873
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138171701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045934640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133448201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση