Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BLUE MARBLE ENERGY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801404276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156091401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOHANAD HORYTANI TOY AHMAD


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147744622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146867101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SONAN BUNKERS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800746961
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139404601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095051704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 444701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094503703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2919401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση