Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEAD NET Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801700225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161745101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIGLA EVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801611900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160118001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THETUNERS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801411022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156241001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801298567
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153828301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC TACTICAL SOLUTIONS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801271217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153185201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102284598
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154260601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALVO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801191912
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151434501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 175650320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152497401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση