Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΤΑΓΚ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800658057
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134495401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998476477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045681515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1838401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση