Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801964464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167164601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131436502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106352911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800811855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141676601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROTTA DEL VINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800792688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141081301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΛΑΝΤΙΔΗ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800729085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138674901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELENA NOVOSELOVA TOY MICHAIL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144106920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134738801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΜΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800525617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127450101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800498623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125792701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση