ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΝΙΑΣ 125 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13671

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΙΩΝΙΑΣ 125 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800471881
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124317301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-03-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
DYNAMIKI NEA ETAIREIA A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΩΝΙΑΣ 125
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Υπηρεσίες αποθήκευσης 2) Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 3) το χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων μεταλλικών και αεριούχων νερών, 4) το χονδρικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση διαφόρων μειγμάτων ποτών, 5) το χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για παραγωγή ποτών, 6) το χονδρικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια 7) το χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών. 8) H δημιουργία σημείων πωλήσεως τύπου «Κας εντ Κάρρυ» («Cash and Carry») για την πώληση χονδρικής και λιανικής όλων των στις ανωτέρω υπ’αριθμούς 3-4-5-6-7 περιπτώσεις αναφερομένων προϊόντων 9) η συμμετοχή ή ίδρυση σημείων τύπου «Μπαρ- Κλαμπ- Καφέ- Ρέστοραντς» («BAR-CLUB-CAFE-RESTAURANTS».) 10) το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς ή/και δραστηριότητες, γ) ν’ αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ε) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, στ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ζ) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής, η) ν’ αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Κύρια
46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
46341103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ Δευτερεύουσα
46341104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΑΚΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ Η ΝΙΦΑΔΕΣ Δευτερεύουσα
46341105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ Δευτερεύουσα
46341106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Π.Χ. ΜΗΛΙΤΗ, ΑΠΙΔΙΤΗ, ΥΔΡΟΜΕΛΙΟΥ), ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ Δευτερεύουσα
46341202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ Δευτερεύουσα
46341204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΡΜΟΥΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Δευτερεύουσα
46341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46341206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση