Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801711436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161961601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132619709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIRST CRAFT BREWERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149813801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MISTER SUGAR ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801054120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147969901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΚΙΟΥΣΗΣ SOFASWEET I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800766855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140193801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

F&B INNOVATION PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800597951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131431801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOBBY TRANS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800550325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128853801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση