Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146352769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168641301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801251753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152739201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801067697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148327101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΣΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800330722
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116575307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999163890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6195601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099973310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5048801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094321194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121638001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094001414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 252301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-1962
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122633211
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143354901000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση