Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 152206132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176552901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERO DLG Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801461326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΣΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 149012930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153550101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G & G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801114605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149439601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155584204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149445601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMMANOUIL EMPORIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800826266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142248401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075839611
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152017401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 45932578
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 060188603000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997883509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9526201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση