Βρέθηκαν 76 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FG SOUTH EAST EUROPE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996975836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162524901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COVAC Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801737789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162433801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801691193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161580101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROCUREMENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801575920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159431201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WAVEMOTION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801275070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153280001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GXMJ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801263739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153006301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLORIAN MIU ΤΟΥ VASILE


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 176039080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152681501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GNT CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801090768
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148865001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154463629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148594801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση