Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AB MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801430835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156661201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MS ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801308934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154069201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΦΡΟΝΕΤ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801304714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153969901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΒΙΤΑ ΜΕΝΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145217201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPET MEDICAL I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800820495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142068301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOIER ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800776676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140563301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082525697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8359801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998283526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8093801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση