Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FILOTERRA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801493508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157933501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801364667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155216501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATERECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801188305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151360301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΕΤΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103638298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140068501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800637363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133403101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800487762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125132901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076318538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124588801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 56940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058682076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124093501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 39610757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121324201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση