ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 17121

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.


ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801364667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155216501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4
  Πόλη:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου. ΚΑΔ:71.11.41 2) Υπηρεσίες φυσικού τοπίου. ΚΑΔ:81.30.10 3) Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων. ΚΑΔ:81.29.11.01 4) Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά. ΚΑΔ:71.12.11.04 5) Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων. ΚΑΔ:43.12.11.02 6) Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) . ΚΑΔ:81.30.10.01 7) Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων. ΚΑΔ:42.21.23 8) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών. ΚΑΔ:46.11.12.02 9) Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών. ΚΑΔ:43.12.11.01 10) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών· κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και ξεμασκαλιδιών· μυκηλίων μανιταριών. ΚΑΔ:46.11.12.03 11) Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) . ΚΑΔ:46.22.10.02 12) Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. ΚΑΔ:46.75.11 13) Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης. ΚΑΔ:46.74.12 14) Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης. ΚΑΔ:46.61.11.20 15) Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη. ΚΑΔ:46.61.11.12 16) Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους. ΚΑΔ:46.61.11.09 17) Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων. ΚΑΔ:46.61.11.05 18) Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων. ΚΑΔ:46.61.11 19) Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού. ΚΑΔ:46.49.33.09 20) Χονδρικό εμπόριο γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών. ΚΑΔ:46.49.19.06 21) Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών. ΚΑΔ:46.22.1 22) Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων. ΚΑΔ:38.11.21.03 23) Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού. ΚΑΔ:81.29.1 24) Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών. ΚΑΔ:01.61.10.07 25) Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής. ΚΑΔ:42.99.12 26) Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων. ΚΑΔ:46.73.18.02 27) Εγκαταστάσεις γυμναστικής. ΚΑΔ:93.13 28) Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. ΚΑΔ:93.29 29) Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. . ΚΑΔ:46.75.11.09 30) Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων. ΚΑΔ:01.61.10.12 31) Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού. ΚΑΔ:33.19.10 32) Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών. ΚΑΔ:46.22.10.06 33) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού. ΚΑΔ:95.29.14 34) Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. ΚΑΔ:33.20 35) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού. ΚΑΔ:46.18.12 36) Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης. ΚΑΔ:46.69.19 37) Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο. ΚΑΔ:46.61.12 38) Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων. ΚΑΔ:43.33 39) Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών. ΚΑΔ:81.29.11.02 40) Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης. ΚΑΔ:01.61.10.08 41) Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών. ΚΑΔ:01.61.10.07 42) Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. . ΚΑΔ:33.20.70 43) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. ΚΑΔ: 46.90.10.08 44) Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων. ΚΑΔ:38.21.29.01 45) Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών. ΚΑΔ:46.22.10 46) Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. . ΚΑΔ:46.49.32.01 47) Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων. ΚΑΔ:01.61.10.06 48) Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών. ΚΑΔ:38.11.11 49) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών. ΚΑΔ:70.22.30 50) Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη. ΚΑΔ:41.20 51) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. ΚΑΔ:71.12 52) Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά. ΚΑΔ:43.99.90.01 53) η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων παροχής υπηρεσιών διαμονής με ό,τι συμπεριλαμβάνεται 54) Οι υπηρεσίες: μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος, καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας, εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων & κατοικιών. 55) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από: εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ), αναψυκτήριο, καφέ μπαρ, πιτσαρία, με ή άνευ σερβιρίσματος 56) η λειτουργία χώρου υδροθεραπείας με παροχή υπηρεσιών συναφών με σωματική ευεξία και υπηρεσιών κολύμβησης, καθώς και υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 57) Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας, εισαγωγικής και εξαγωγικής, ελληνικών και ξένων προϊόντων, εμπορευμάτων, παγίων και λοιπού εξοπλισμού. 58) Η διαμεσολάβηση και εκπροσώπηση (management) φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 59) Η ανάληψη και εκτέλεση δημοσιών και ιδιωτικών έργων. 60) η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ιδίως: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή αλλοδαπή επιχείρηση, εταιρεία, κοινοπραξία κλπ με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό / οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Κύρια
1611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46221002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46221006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46491906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΑΣΤΡΩΝ, ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46611112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
81291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
93130000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση