Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΖΙΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073793497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153654801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛ. ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801234418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152348701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800388225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119688501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031256630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 199201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101156333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146875101000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση