Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800792295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141070101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΚΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 069358663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121673001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARATHON PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998106177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8570701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998254752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8217701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082519389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7873601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061156548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5918001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΜΠΛΕΚΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034952850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5191901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση