Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΜΑΚΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801651320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160850401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801451996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157149001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801364667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155216501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

L.F. GlobalSat Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800920734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144958801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 75595532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130994801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΑΡΑΜΠΙΣΟΓΛΟΥ - Α.Ε. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800524713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127376201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση