Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΙΖΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064728063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163788301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RHAPSODY GAMES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801615450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160183901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BEILEI ZHANG TOY XIAO DONG


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 048044022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135875301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π - ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ Δ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800318296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115742401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΙΝ ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997546150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125482701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055030413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5190701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΖ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038713527
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2291601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094283517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 640201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 028317117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 606301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση