Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056463892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155737601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101174025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153277101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077096530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151336801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIKEFORMANCE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801021394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147137001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123086270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144410401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800874461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΜΟΤΟΡ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800871169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143527107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800869520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143474701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PUMPKIN AND BAMBOO Μονοπρόσωπη Κατασκευή και Εμπορία Ξύλινων Ποδηλάτων ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800755539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139726301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση