Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 013644119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2228801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TELEIMPEX A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094158939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 380601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση