Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

QUALITY FASHION BRANDS EXCLUSIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149128001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800602025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131632201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΦΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100763516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7929001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082519389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7873601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998535979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122138101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση