Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800752156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139602101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998712141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44865307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

HITACHI RAIL STS S.p.A. Greek Branch


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124550301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IBI GROUP ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099552711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3491301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094543079
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114656937000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094353573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 835301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094055521
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6196901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-08-1976
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση