Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INTRICATE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801981252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167525801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMART CONSTRUCT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801956730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167002201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800552670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128975601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999805877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122107501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 016798894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 623301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση