Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

A&K TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801467331
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157464401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIR PLAN AVIATION ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800732735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138812201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997982770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8752601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093622269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122014801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

AVIATIONEU ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099289025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3873901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

GERCO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095247725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 634201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση