Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CODEVINTEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801938759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166622901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Ν.& Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801387576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155725201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800758740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139850601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OXYGEN BROADBAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800337065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116930701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095261500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116426601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9614501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997882168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8966401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση