Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IAM GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801016913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147021201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIGENA BLUSHI ΤΟΥ BESIM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123311188
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148892201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARONCORP ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800760297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139920501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MASTEREQUIP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800714883
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138005101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095598470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122039601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΡΑΚΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124075996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130077101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση