Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TSM ENGINEERING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802008370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168052701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOMITUS EQUIP Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801279184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153380501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIGENA BLUSHI ΤΟΥ BESIM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123311188
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148892201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MASTEREQUIP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800714883
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138005101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095598470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122039601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998383064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8716201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΤΡΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095029678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6919301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση