ΣΤΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 57Α , ΑΘΗΝΑ, 14452

ΣΤΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 57Α , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801020717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147116001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-07-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-07-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

STENIDIS THEODOROS SINGLE MEMBER P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 57Α
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: ? Υπηρεσίες συμβούλου σε θεματα προώθησης πωλήσεων. ? Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες , υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας πρόσβαση και χρήση , δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες και άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. ? Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία η μέσω διαδικτύου, εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών , οικιακών ειδών με αλληλογραφία η μέσω διαδικτύου, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών καθώς και καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων και μεταχειρισμένων και μη εξειδικευμένων ειδών με αλληλογραφία η μέσω διαδικτύου. ? Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ,ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. ? Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου , επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων , χάρτινων συσκευασιών, κόλλα βιβλιοθεσίας άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης. ? Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα , ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα. ? Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σιδηρικών , χρωμάτων και τζαμιών , ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και φωτιστικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα. ? Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης , επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε εξειδικευμένα καταστήματα ? Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων και καινουργιών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων τύπων κόλλας. ? Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων ? Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και μερών τους ? Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
46121305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46121308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ Δευτερεύουσα
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46492330 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46691943 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691960 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46741301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
61201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
61901005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
61901006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
73121900 ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
82201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση