Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802196597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171890701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NAMA ENTERPRISE LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996589347
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169817801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΟΛΙΒΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801863980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164781201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801615762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160186901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΡΙΛΜΙ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801610000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160083701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΥΛΑΔΙΚΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801407727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DETRA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801268700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153122601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEEN GLOBAL TRADE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801185444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151301201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LUQIANOS BAXHA ΤΟΥ ALFIR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169551104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150794101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 116156618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150294601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση