Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN SWITZ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800884270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143951501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DT OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800751461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139582801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KPI OCEANCONNECT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800666070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134884601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΙΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141676566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152891801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078379957
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8666801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A&T FUELS ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999695856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5808701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094001414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 252301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-1962
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση