Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126499856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153857501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800862831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143288301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V.K. COMPANY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800638138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998775232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7070301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.Σ.Τ. ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999838128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4447601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094251636
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 572601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94207780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση