Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΝ ΠΛΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801598299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159854401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WPS ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996764013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157642508000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEEN GLOBAL TRADE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801185444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151301201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055856641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162444201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KNG Trading ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800890880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144240501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. & Β. ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800451937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123339501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση