ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 61 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13677

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 61 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801765266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162910801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-02-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-02-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 61
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Η κατασκευή κεραμοσκεπών και άλλων ειδών σκίασης εξωτερικού και εσωτερικού χώρου , για λογαριασμό φυσικών προσώπων ή επιτηδευματιών εν γένει. Η εμπορία ειδών ξύλου και άλλων υλικών κατασκευής και συντήρησης οικοδομημάτων και άλλων κατασκευών , σε ιδιώτες ή επιτηδευματίες. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται είδη που χρησιμοποιεί η εταιρία . Ειδικότερα : Η εταιρία άμεσα θα δραστηριοποιηθεί με τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας . 43.99.90.01 - Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά . 47.52.49.32 - Λιανικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών 47.52.49.50 - Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47.52.49.49 - Λιανικό εμπόριο ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας 47.52.49.45 - Λιανικό εμπόριο μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών 47.52.49.47 - Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά 47.52.49.48 - Λιανικό εμπόριο ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους >= 6 mm, στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, από μη εμποτισμένη ξυλεία 46.73.11 - Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας 46.73.12 - Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου 46.73.16.21 - Χονδρικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Κύρια
46731100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46731200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δευτερεύουσα
46731621 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524932 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524945 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524947 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
47524948 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ >= 6 MM, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47524949 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47524950 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση