Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.Α.Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999714297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4845501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094141355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 614601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση