Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CASTROL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801611020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160102401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GRECOCHEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801359055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155090801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATURALIS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801307925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154045401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOGARD GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801140487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150028901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PAULBILL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801039023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147585601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MC HELLAS PARTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800862070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143270301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800786798
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140900001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800716213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138096301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση