Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GMT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801433315
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156721301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109360547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 64732403000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΜΠΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800796313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141195801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RINOL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800712496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137879701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800462374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123810201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE PARROT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997986640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9017101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998408573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8696801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998663180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123748501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998642681
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7208101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση