ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 67 & ΛΕΩΦ. ΑΜ 33 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123

ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 67 & ΛΕΩΦ. ΑΜ 33 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094460981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2275101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-08-1996
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-08-1996
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CLARIANT (HELLAS) SINGLE MEMBER S.A.
CLARIANT (HELLAS ) S.A
CLARIANT (HELLAS) S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 67 & ΛΕΩΦ. ΑΜ 33
  Πόλη:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

(α) Η κατασκευή και παραγωγή, πώληση και διανομή, χημικών, βιοτεχνολογικών και άλλων σχετικών προϊόντων στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή όλων των υπηρεσιών που συνδέονται με τις παραπάνω υπηρεσίες. (β) Η Εταιρεία, με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου και για λογαριασμό του κυρίου των εν λόγω προϊόντων, θα προβαίνει στην υποστήριξη, προώθηση και προβολή τους και θα διαπραγματεύεται την πώληση ή/και, την αγορά των προϊόντων αυτών με επιχειρήσεις και γενικότερα θα παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με τα προαναφερόμενα. (γ) Η Εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ομοειδή επιχείρηση, ανεξαρτήτως της εταιρικής της μορφής, όπως επίσης και να κατέχει, αγοράζει και πωλεί ακίνητη περιουσία. (δ) Η Εταιρεία θα έχει την εξουσία να διενεργεί οποιεσδήποτε εμπορικές, βιομηχανικές και οικονομικές συναλλαγές που χρησιμεύουν ή είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, οποιουδήποτε είδους υλικών καθώς και μηχανημάτων που συμβάλλουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας- (ε) Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: - Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. - Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια και αντιπροσωπείες οπουδήποτε. - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. - Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό και - Να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση