Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΕΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079407971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154052201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΜΠΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800796313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141195801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081531621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7248001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση