Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΩΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801950748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166888801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165714430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OFFICEMARKET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800459449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123702601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998027807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8838701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025338482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4861201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045374054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4215901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043093236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3906701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση