Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΜΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800386625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119588401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. & Ο. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997675235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9540001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998317301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7683101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΝΤΑΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095611110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2179801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΕΚΟΦΛΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095465962
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1289301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094352503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση